ul. Stefanii Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej:
503 342 541, biuro@wsjszymek.pl

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szymek Wyższa Szkoła Jazdy z siedzibą w Mazańcowicach 399, kod pocztowy: 43-391, Tel: +48 503 342 541, adres e-mail: biuro@wsjszymek.pl
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: biuro@wsjszymek.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe klientów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO – w celu realizacji wiążących Administratora umów oraz na potrzeby ochrony roszczeń Administratora;
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu wskazanego w p. 3, a następnie przechowywane przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń umownych Administratora.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
  10. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: 503 342 541

Zadzwoń